Μήνυμα του Προέδρου

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Καλή Χρονιά, με Υγεία για εσάς και τις οικογένειές σας!

Θα ήθελα, εκ μέρους και των υπολοίπων μελών του νέου ΔΣ, να σας ευχαριστήσω για τη μαζική συμμετοχή σας στην εκλογική διαδικασία του Δεκεμβρίου 2015, αλλά φυσικά και για την επιλογή σας.

Το έργο της ΕΔΑΕ τα τελευταία χρόνια χαρακτηρίζεται από ανανέωση διαδικασιών, επαγγελματισμό, διευρυμένη συμμετοχή των μελών στις Συνεδρίες, ενεργό συμμετοχή με αποφασιστικότητα στα επαγγελματικά προβλήματα της ειδικότητας και με έγκαιρες παρεμβάσεις όπου αυτές χρειάζονται.

Συνεχίζοντας λοιπόν το έργο προς αυτή την κατεύθυνση, το νεοεκλεγμένο ΔΣ θα εργασθεί με συγκεκριμένους στόχους όπως:

Αλλαγή στη συχνότητα των Συνεδριάσεων της ΕΔΑΕ, με καθιέρωση μιας Εαρινής Συνεδρίας και ενός Πανελληνίου Συνεδρίου ετήσια, σε προκαθορισμένες και σταθερές ημερομηνίες (Σάββατο Λαζάρου και πρώτη ή δεύτερη εβδομάδα Νοεμβρίου, εναλλάξ Αθήνα-Θεσσαλονίκη) ώστε να υπάρχει καλύτερος προγραμματισμός όλων. Καθιέρωση μονοθεματικών Κλινικών Φροντιστηρίων, εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης, με σκοπό την επιμόρφωση των συναδέλφων των περιοχών αυτών, αλλά και ενίσχυση του ρόλου της ΕΔΑΕ.

Ενεργοποίηση των επιτροπών που προβλέπονται από το Νέο Καταστατικό της εταιρείας, με σκοπό την αυξημένη συμμετοχή πεπειραμένων μελών στις αποφάσεις και τη μετατροπή της ΕΔΑΕ από Προεδροκεντρική σε Συλλογική, όσον αφορά τις αποφάσεις. Καθιέρωση Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας τόσο του ΔΣ όσο και των επιτροπών. Τήρηση μαγνητοφωνημένων πρακτικών των συνεδριάσεων του ΔΣ, τα οποία θα βρίσκονται στη διάθεση οιουδήποτε. Προώθηση και Ενίσχυση της ειδικότητας σε όλα τα επικοινωνιακά μέσα. Διατήρηση και ενίσχυση της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Ρύθμιση χρεών παλαιών-ανενεργών μελών, ώστε να μπορέσουν και πάλι να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις της ΕΔΑΕ. Καθιέρωση συστήματος καταγραφής δερματολογικών παθήσεων. Επιβεβαίωση της αγαστής συνεργασίας και στήριξης με την Επαγγελματική Ένωση σε όλα τα ζητήματα που άπτονται της ειδικότητας. Το ΔΣ οφείλει να τονίσει και να επιβεβαιώσει τη σταθερή του θέση όσον αφορά τα επαγγελματικά θέματα της ειδικότητας και την προσήλωσή του στην αναγνώριση των νόμιμων ΜΟΝΟΝ ειδικοτήτων της Ιατρικής, όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ.

Οιαδήποτε εκτροπή, οιουδήποτε, θα παραπέμπεται στις αρμόδιες αρχές.

Τα μέλη του ΔΣ όσο και εγώ προσωπικά, παραμένουμε στη διάθεση όλων σας, εφόσον θα θέλατε να επικοινωνήσετε μαζί μας με προτάσεις, γνώμες, απόψεις.

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Ρηγόπουλος

Ιστορία της Ε.Δ.Α.Ε.

Ιδρύεται στην Αθήνα Επιστημονικό Σωματείο των Ελλήνων Δερματολόγων και Αφροδισιολόγων Ιατρών, με την επωνυμία «Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία» και σε συντομογραφία Ε.Δ.Α.Ε.

Αυτή έχει έδρα την Αθήνα και περιλαμβάνει όλα τα τακτικά μέλη της τέως «Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Ένωσης» και της «Ελληνικής Αφροδισιολογικής και Δερματολογικής Εταιρείας», τα οποία σε Γενική Συνέλευση αποφάσισαν ομόφωνα τη συγχώνευση των δύο Εταιρειών.

Στις υπόλοιπες μεγάλες πόλεις της χώρας μπορούν να ιδρύονται θυγατρικές Εταιρείες – παραρτήματα υπό την αιγίδα της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας.

Η τελευταία θα πρέπει να τις συνδράμει επιστημονικά, κοινωνικά και οικονομικά και οπωσδήποτε στη διαμόρφωση του καταστατικού τους.
ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ
Ανδρεάδης Ευαγ. Δημήτριος
Αποστόλου-Παπά Α. Μαρία
Αρώνης Αντ. Εμμανουήλ
Βασιλείου Ιωάν. Βασίλειος
Βαρελτζίδης Γεώργ. Αντώνιος
Γεωργιάδης Ιωάν. Χρήστος
Γκρος Ροβερ. Καρολίνα
Δούκας Αρ. Χριστόφορος
Ζαραφωνίτης Γεώργ. Δημήτριος
Ζωγραφάκης Χαρ. Ιωάννης
Ηγουμενάκης Γεώργ. Κων/νος
Κανιτάκης Ιωάν. Κων/νος
Κανέλλης Γεώργ. Παναγιώτης
Καπετανάκης Α. Ιωάννης
Κακεπάκης Μ. Εμμανουήλ
Κορώσης Δημ. Αναστάσιος
Κουζουτζάκογλου Στ. Κυπριανός
Κοκκινόπουλος Ηλ. Αναστάσιος
Κυριακού Ι. Σεραφείμ
Μιχαηλίδου Χαρ. Νίκη
Μπαλάνης Γεώργ. Νικόλαος
Μπραζιώτης Απ. Κων/νος
Πετρίδη Π. Αθηνά
Σάκκης Θεοφ. Δημήτριος
Σεβαστιανός Εμμ. Δούκας
Στρατηγός Π. Γεώργιος
Στρατηγός Δ. Ιωάννης
Σουβατζίδης Γεώργ. Αθανάσιος
Τριανταφύλλου Ιωάν. Τίτος
Φωτεινόπουλος Ιωάν. Νικόλαος
Χανδάνος Νικόλ. Ευάγγελος

Δικοικητικό Συμβούλιο 2016-2018

Το νέο διοικητικό συμβούλιο που προέκυψε από τις εκλογές του Δεκεμβρίου 2015 είναι το κάτωθι:

Η Ελληνική Δερματολογική & Αφροδισιολογική Εταιρία ευχαριστεί όλα τα μέλη που πήραν μέρος στις αρχαιρεσίες της 18ης Δεκεμβρίου 2015.

Ο Σκοπός αυτής της Εταιρίας είναι η προώθηση της επιστήμης της Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας στους Έλληνες ιατρούς, διατηρώντας την άσκηση και επεκτείνοντας τη γνώση της Δερματολογίας, της Αφροδισιολογίας και σχετικών διαταραχών.

Η ΕΔΑΕ πρέπει να βοηθά στην επεξεργασία, διεξαγωγή και επίβλεψη των προγραμμάτων της Συνεχούς Ελληνικής Ιατρικής Εκπαίδευσης στην ειδικότητα της Δερματολογίας- Αφροδισιολογίας και σχετικών επιστημονικών θεμάτων.

Πρέπει να υποστηρίζει την έρευνα εύρεσης αιτίων και θεραπειών του Δέρματος και των Αφροδισίων Νοσημάτων, έτσι ώστε να βελτιώσει την ποιότητα ζωής αυτών που νοσούν.

Πρέπει να βοηθά στην εξασφάλιση ευνοϊκότερης νοσηλείας και φροντίδας για όλους τους πολίτες της Ελληνικής κοινωνίας.

Παράλληλα, οφείλει να προστατεύει τα δικαιώματα των επαγγελματιών μελών της, και να εξασφαλίζει νομοθεσία που πηγάζει και ευνοεί αυτή τη σχέση.

Η ΕΔΑΕ οφείλει να προσπαθεί για συνεργασία με άλλους οργανισμούς παρομοίων στόχων.