Σχετικά με την ΕΔΑΕ

Ο Σκοπός αυτής της Εταιρίας είναι η προώθηση της επιστήμης της Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας στους Έλληνες ιατρούς, διατηρώντας την άσκηση και επεκτείνοντας τη γνώση της Δερματολογίας, της Αφροδισιολογίας και σχετικών διαταραχών.

 

Διοικητικό Συμβούλιο 2019-2021

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 3ης Νοεμβρίου 2018, έχει την παρακάτω σύνθεση:

Πρόεδρος: Δημήτριος Ρηγόπουλος
Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Κοντοχριστόπουλος
Γεν. Γραμματέας: Ιωάννης Μπάρκης
Ειδ. Γραμματέας: Δημήτριος Σγούρος
Ταμίας: Δημήτριος Ιωαννίδης
Μέλος: Χαράλαμπος Ζωγραφάκης
Μέλος: Νικόλαος Καλογερόπουλος
Μέλος: Παναγιώτης Κωστάκης
Μέλος: Παναγιώτης Γ. Σταυρόπουλος

Πρόεδρος: Κουμαντάκη Μαρία-Ελευθερία
Μέλος: Κουσκούκης Κωνσταντίνος
Μέλος: Σταυριανέας Νικόλαος

Πετρίδης Αθανάσιος
Παπακωνσταντής Μάρκος
Ζαραφωνίτης Γεώργιος