Βιβλιογραφία

Αισθητική δερματολογία

Aesthetics and Cosmetic Surgery for Darker Skin Types Hardbound

Pearl E Grimes MD

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ-Συστατικά και Εφαρμογές

Κ. Μουλοπούλου-Καρακίτσου, Δ. Ρηγόπουλος, Ι.Δ. Στρατηγός

Botulinum Toxin in Facial Rejuvenation

Kate Coleman-Moriarty

Color Atlas of Cosmetic Dermatology

Marc Avram


Δερματοχειρουργική


Ιστοπαθολογία δέρματος


Κλινική δερματολογία


Ιστορία Δερματολογίας

Μουσείο κέρινων προπλασμάτων του Νοσοκομείου 'Α. Συγγρός'

Π.Εμμανουήλ, Α. Κατσάμπα, Α. Πετρίδη.