Διοικητικό Συμβούλιο 2019-2021

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 3ης Νοεμβρίου 2018, έχει την παρακάτω σύνθεση:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2019-2021

Πρόεδρος: Δημήτριος Ρηγόπουλος

Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Κοντοχριστόπουλος

Γεν. Γραμματέας: Ιωάννης Μπάρκης

Ειδ. Γραμματέας: Δημήτριος Σγούρος

Ταμίας: Δημήτριος Ιωαννίδης

Μέλος: Χαράλαμπος Ζωγραφάκης

Μέλος: Νικόλαος Καλογερόπουλος

Μέλος: Παναγιώτης Κωστάκης

Μέλος: Παναγιώτης Γ. Σταυρόπουλος