Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο 2019-2021

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 3ης Νοεμβρίου 2018, έχει την παρακάτω σύνθεση:

Πρόεδρος: Δημήτριος Ρηγόπουλος
Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Κοντοχριστόπουλος
Γεν. Γραμματέας: Ιωάννης Μπάρκης
Ειδ. Γραμματέας: Δημήτριος Σγούρος
Ταμίας: Δημήτριος Ιωαννίδης
Μέλος: Χαράλαμπος Ζωγραφάκης
Μέλος: Νικόλαος Καλογερόπουλος
Μέλος: Παναγιώτης Κωστάκης
Μέλος: Παναγιώτης Γ. Σταυρόπουλος