Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας

Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας - Τεύχος 4/2016


Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας - Τεύχος 4/2016

Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας - Τεύχος 3/2016


Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας - Τεύχος 3/2016

Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας - Τεύχος 2/2016


Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας - Τεύχος 2/2016

Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας - Τεύχος 1/2016


Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας - Τεύχος 1/2016

Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας - Τεύχος 4/2015


Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας - Τεύχος 4/2015

Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας - Τεύχος 3/2015


Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας - Τεύχος 3/2015

Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας - Τεύχος 2/2015


Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας - Τεύχος 2/2015

Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας - Τεύχος 1/2015


Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας - Τεύχος 1/2015

Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας - Τεύχος 4/2014


Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας - Τεύχος 4/2014

Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας - Τεύχος 3/2014


Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας - Τεύχος 3/2014

Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας - Τεύχος 2/2014


Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας - Τεύχος 2/2014

Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας - Τεύχος 1/2014


Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας - Τεύχος 1/2014

Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας - Τεύχος 4/2013


Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας - Τεύχος 4/2013

Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας - Τεύχος 3/2013


Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας - Τεύχος 3/2013

Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας - Τεύχος 2/2013


Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας - Τεύχος 2/2013

Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας - Τεύχος 1/2013


Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας - Τεύχος 1/2013

Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας - Τεύχος 4/2012


Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας - Τεύχος 4/2012

Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας - Τεύχος 3/2012


Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας - Τεύχος 3/2012

Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας - Τεύχος 2/2012


Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας - Τεύχος 2/2012

Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας - Τεύχος 1/2012


Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας - Τεύχος 1/2012

Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας - Τεύχος 4/2011


Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας - Τεύχος 4/2011

Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας - Τεύχος 3/2011


Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας - Τεύχος 3/2011

Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας - Τεύχος 2/2011


Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας - Τεύχος 2/2011

Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας - Τεύχος 1/2011


Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας - Τεύχος 1/2011

Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας - Τεύχος 4/2010


Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας - Τεύχος 4/2010

Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας - Τεύχος 3/2010


Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας - Τεύχος 3/2010

Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας - Τεύχος 2/2010


Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας - Τεύχος 2/2010

Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας - Τεύχος 1/2010


Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας - Τεύχος 1/2010

Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας - Τεύχος 4/2009


Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας - Τεύχος 4/2009

Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας - Τεύχος 3/2009


Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας - Τεύχος 3/2009

Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας - Τεύχος 2/2009


Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας - Τεύχος 2/2009

Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας - Τεύχος 1/2009


Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας - Τεύχος 1/2009

Ιανουάριος-Μάρτιος (2008)


Η σύφιλη και η αντιμετώπισή της προ της χρήσης των αντιβιοτικών μέσα από το περιοδικό "Αρχεία του Νοσοκομείου "Α. Συγγρός" (1931~1946)
Φωτοδυναμική θεραπεία με τοπική χρήση 5~αμινολεβουλινικού οξέος για την αντιμετώπιση πολλαπλών ακτινικών κερατώσεων προσώπου και τριχωτού κέφλής:Ένας χρόνος παρακολούθησης
Τοξική επιδερμική νεκρόλυση:Ένα τυπικό κλινικό παράδειγμα εμπλοκής του βιολογικού μηχανισμού της απόπτωσης
Γαγγραινώδες πυόθερμα μετά από δήγμα εντόμου.Αιτιολογική συσχέτιση ή τυχαία συνύπαρξη;
Δερματολογικές εκδηλώσεις νοσημάτων με δερματολογικό~νευρολογικό φαινότυπο.
Προφύλαξη μετά από μη επαγγελματική έκθεση στον HIV:Πρακτική εφαρμογή και εμπειρία
Αντιμετόπιση αγγειοινωμάτων προσώπου με συνδιασμό δερματοαπόξεσης και laser CO2.
Κυτταρίτιδα: Υπάρχει θεραπεία;
Θεραπευτική αντιμετόπιση υποτροπιαζουσας αφθώδους στοματίτιδας
Ποιά είναι η διάγνωσή σας
Βιβλιογραφική Ενημέρωση
Οδηγίες για τους συγγραφείς
Editorial

Οκτώβριος - Δεκέμβριος (2007)


Επιδερμολυτική υπερκεράτωση παλαμών~πελμάτων: Η συχνότερη κληρονομούμενη κερατοδερματοπάθεια
Εκτεταμένη μορφή ελεφαντίασης nostras verrucosa σε ασθενή με χρόνιο λεμφοίδημα
Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας σκευασμάτων που περιέχουν Β~σιτοστερόλη και Fenugreek στην διάχυτη και ανδρογενετικού τύπου αλωπεκία (ΑΓΑ)
Κλινικο-ιστολογικά προβλήματα στη διάκριση του κυτταροβριθούς κυανού σπίλου και του δερματικού μελανώματος με αφορμή δύο σπάνια περιστατικά
Πρωτοπαθής προσβολή δέρματος από μυελώδες σάρκωμα σε ηλικιωμένο ασθενή χωρίς ιστορικό αιματολογικής νόσου. Περιγραφή μιας εξαιρετικά σπάνιας περίπτωσης
Οικογενές νεανικό ελάστωμα και η σχέση του με το σύνδρομο Buschke-Olledorff
Σύνδρομο αυτοευαισθητοποίησης ερυθρών (σύνδρομο Gardner ~ Diamond)
Ιός των ανθρωπίνων θηλωμάτων : Βασικοί μηχανισμοί καρκινογένεσης.
Κυτταρίτιδα: Η γνωστή ~ άγνωστη δυσμορφία
Κληρονομικές δερματοπάθειες στη Μεσόγειο. Ελληνικό δίκτυο συνεργασίας.
Θεραπευτική αντιμετώπιση των αιμαγγειωμάτων της παιδικής ηλικίας
Ποιά είναι η διάγνωσή σας
Βιβλιογραφική Ενημέρωση
Οδηγίες για τους Συγγραφείς
Editorial

Ιούλιος-Σεπτέμβριος (2006)


Editorial

Συγγενείς μελανοκυτταρικοί σπίλοι (ΣΜΣ)

Ανασκόπηση

Δερματική Λεϊσμανίαση
Η ψηφιακή απεικόνιση στη δερματολογία, Μέρος Ι – Αρχές λειτουργίας των ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών
Ο ρόλος του παράγοντα «λοίμωξη» στην παθογένεια της δερματικής αγγειίτιδας
Έμμονο επηρμένο ερύθημα. «Ένας κλινικός δείκτης εσωτερικής ή υποκείμενης νόσου;»

Γενικό Θέμα

Μηχανισμοί άμυνας του «Εγώ» στο κατέβασμα προς τον Αχέροντα

Ενδιαφέρουσα Περίπτωση

Μανιλέθριξ: Μία σπάνια διαταραχή του στελέχους της τρίχας
Πεμφιγοειδές της κύησης – Νεότερα δεδομένα της αιτιοπαθαγένειας της νόσου επ’ ευκαιρία ενός περιστατικού
Διάγνωση πρωτοπαθούς αδενοκαρκινώματος στομάχου με εκδηλώσεις δερματομυΐτιδας
Έρπουσα διατιτραίνουσα ελάστωση σε ασθενή με νόσο Wilson υπό αγωγή με D-penicillamine

Θεραπευτική

Θεραπεία ελκών και ρωγμών με τη χρήση γέλης ναλουρονικού 0,2%. Μία συγκριτική, τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη
Εξανθηματικός ομαλός λειχήνας με καλή ανταπόκριση στη συστηματική χορήγηση ισοτρετινοΐνης

Βιβλιογραφική Ενημέρωση

Βιβλιογραφική Ενημέρωση

Quiz

Ποια είναι η διάγνωση σας
Οδηγίες για τους Συγγραφείς