Περιοδικά

British Journal Of Dermatology

Dermatologic Surgery

Dermatologic Therapy

Journal of Cosmetic and Laser

New England Journal Of Medicine

 

 

Με την ευγενική υποστήριξη, μέσω εκπαιδευτικής δωρεάς, της εταιρείας