Μήνυμα του Προέδρου

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Καλή Χρονιά, με Υγεία για εσάς και τις οικογένειές σας!

Θα ήθελα, εκ μέρους και των υπολοίπων μελών του νέου ΔΣ, να σας ευχαριστήσω για τη μαζική συμμετοχή σας στην εκλογική διαδικασία του Δεκεμβρίου 2015, αλλά φυσικά και για την επιλογή σας.

Το έργο της ΕΔΑΕ τα τελευταία χρόνια χαρακτηρίζεται από ανανέωση διαδικασιών, επαγγελματισμό, διευρυμένη συμμετοχή των μελών στις Συνεδρίες, ενεργό συμμετοχή με αποφασιστικότητα στα επαγγελματικά προβλήματα της ειδικότητας και με έγκαιρες παρεμβάσεις όπου αυτές χρειάζονται.

Συνεχίζοντας λοιπόν το έργο προς αυτή την κατεύθυνση, το νεοεκλεγμένο ΔΣ θα εργασθεί με συγκεκριμένους στόχους όπως:

Αλλαγή στη συχνότητα των Συνεδριάσεων της ΕΔΑΕ, με καθιέρωση μιας Εαρινής Συνεδρίας και ενός Πανελληνίου Συνεδρίου ετήσια, σε προκαθορισμένες και σταθερές ημερομηνίες (Σάββατο Λαζάρου και πρώτη ή δεύτερη εβδομάδα Νοεμβρίου, εναλλάξ Αθήνα-Θεσσαλονίκη) ώστε να υπάρχει καλύτερος προγραμματισμός όλων. Καθιέρωση μονοθεματικών Κλινικών Φροντιστηρίων, εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης, με σκοπό την επιμόρφωση των συναδέλφων των περιοχών αυτών, αλλά και ενίσχυση του ρόλου της ΕΔΑΕ.

Ενεργοποίηση των επιτροπών που προβλέπονται από το Νέο Καταστατικό της εταιρείας, με σκοπό την αυξημένη συμμετοχή πεπειραμένων μελών στις αποφάσεις και τη μετατροπή της ΕΔΑΕ από Προεδροκεντρική σε Συλλογική, όσον αφορά τις αποφάσεις. Καθιέρωση Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας τόσο του ΔΣ όσο και των επιτροπών. Τήρηση μαγνητοφωνημένων πρακτικών των συνεδριάσεων του ΔΣ, τα οποία θα βρίσκονται στη διάθεση οιουδήποτε. Προώθηση και Ενίσχυση της ειδικότητας σε όλα τα επικοινωνιακά μέσα. Διατήρηση και ενίσχυση της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Ρύθμιση χρεών παλαιών-ανενεργών μελών, ώστε να μπορέσουν και πάλι να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις της ΕΔΑΕ. Καθιέρωση συστήματος καταγραφής δερματολογικών παθήσεων. Επιβεβαίωση της αγαστής συνεργασίας και στήριξης με την Επαγγελματική Ένωση σε όλα τα ζητήματα που άπτονται της ειδικότητας. Το ΔΣ οφείλει να τονίσει και να επιβεβαιώσει τη σταθερή του θέση όσον αφορά τα επαγγελματικά θέματα της ειδικότητας και την προσήλωσή του στην αναγνώριση των νόμιμων ΜΟΝΟΝ ειδικοτήτων της Ιατρικής, όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ.

Οιαδήποτε εκτροπή, οιουδήποτε, θα παραπέμπεται στις αρμόδιες αρχές.

Τα μέλη του ΔΣ όσο και εγώ προσωπικά, παραμένουμε στη διάθεση όλων σας, εφόσον θα θέλατε να επικοινωνήσετε μαζί μας με προτάσεις, γνώμες, απόψεις.

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Ρηγόπουλος