ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΩΝ

 

Παρακαλούνται όσοι Έλληνες Δερματολόγοι-Αφροδισιολόγοι εργάζονται στο εξωτερικό, να αποστείλουν στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις της ΕΔΑΕ (edaegr@hotmail.com ή/και edae@edae.gr), τα στοιχεία τους (διεύθυνση ιατρείου, αρ. τηλεφώνου, email) ώστε να δημιουργηθεί ένα Μητρώο Αποδήμων Ελλήνων Δερματολόγων-Αφροδισιολόγων, με σκοπό τη συνεργασία, την ενίσχυση των μεταξύ μας σχέσεων αλλά και την ενημέρωση των ασθενών.