ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

 

Σχετικά με την απόφαση του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΦΕΚ 11.04.2017 -αρ. φύλλου 1261),για την οποία ενημερωθήκαμε στις 21/9/2017 και σύμφωνα με την οποία, επιτρέπεται στην Α’ Παν. Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» να ιδρύσει μονάδα Παιδιατρικής Δερματολογίας και να παράσχει περίθαλψη και νοσηλεία σε εφήβους έως την ηλικία των 21 ετών, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η υπόθεση ανατέθηκε άμεσα στο Νομικό μας Τμήμα, για να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες και να πράξει τα δέοντα για την προστασία της ειδικότητάς μας.