Νέα Υπουργική Απόφαση για την Εκπαίδευση στη Δερματολογία & Αφροδισιολογία.Σύμφωνα με Ανακοίνωση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στις 11 Ιουνίου 2019,  ακολουθεί η Υπουργική Απόφαση της Ελληνικής Δημοκρατίας σχετικά με:

1. Την Εκπαίδευση στην Ιατρική Ειδικότητα της Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας.

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την Ανακοίνωση στο αρχείο που ακολουθεί.

ΦΕΚ-2272_11-6-2019-τΒ-Εκπαίδευση-στην-ιατρική-ειδικότητα-της-Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας-και-στην-Κλινική-Μικροβιολογία

Εκ μέρους της ΕΔΑΕ.
www.edae.gr