Ενημερωτική καμπάνια για το Μελάνωμα 2020 | Απολογισμός.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η ενημερωτική καμπάνια της Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας για το Μελάνωμα έφτασε στο τέλος της, σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία σε όλη την Ελλάδα.

Ακολουθούν κάποια reports όπου μπορείτε να δείτε αναλυτικά τηντεράστια διασπορά του μηνύματος αλλά και στατιστικά στοιχεία σχετικά με τους αποδέκτες του μηνύματος της καμπάνιας digitally.

Η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία επισημαίνει με κάθε τρόπο τη σημασία και τους τρόπους πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του δέρματος και, ιδιαίτερα, τον κεντρικό και καθοριστικό ρόλο του Δερματολόγου σε αυτό.

ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΜΕΛΑΝΩΜΑ 2020

ΧΑΡΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΛΑΝΩΜΑ 2020

Παίζουμε με τον ήλιο αλλά δεν παίζουμε με το δέρμα μας.

#SkinCheck | Μάθε περισσότερα στο dermalogos.gr/melanoma