ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ.

 

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ από ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΟΥ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΟΥ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ