ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ.

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ.

 

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ από ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΟΥ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΟΥ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ