Επιστολή στο ΚΕ.Σ.Υ.-IPL‏

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ Ε.Δ.Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (Κ.Ε.Σ.Υ.),

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ

ΣΕΛ 1  ΣΕΛ 2