Επιτροπή Παιδιατρικών Εξειδικεύσεων- Επιστολές ΕΔΑΕ