Πανελλήνιο Συνέδριο Δερματοχειρουργικής,
Αισθητικής Δερματολογίας και Laser
17- 19 Ιανουαρίου 2019
Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών
http://www.derma-surgery.gr/Πανελλήνιο Συνέδριο Δερματοχειρουργικής,
Αισθητικής Δερματολογίας και Laser
17- 19 Ιανουαρίου 2019
Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών
http://www.derma-surgery.gr/