Πανελλήνιο Συνέδριο «State-of-the-Art στην Αλλεργιολογία»
Κολλέγιο Αλλεργιολογίας
Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο-Αθήνα,
7-10 Φεβρουαρίου 2019Πανελλήνιο Συνέδριο «State-of-the-Art στην Αλλεργιολογία»
Κολλέγιο Αλλεργιολογίας
Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο-Αθήνα,
7-10 Φεβρουαρίου 2019