Εκδήλωση

1ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στη Χειρουργική Ανατομία & στα Ενέσιμα Εμφυτεύματα
Ελληνική Εταιρεία Δερματοχειρουργικής
Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Α. Συγγρός (θεωρητικό μέρος) και στο Ανατομείο της Ιατρικής Σχολής Αθηνών (πρακτικό μέρος)
16 και 17 Φεβρουαρίου 2019
www.synthesispco.com/dermacourse20191ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στη Χειρουργική Ανατομία & στα Ενέσιμα Εμφυτεύματα
Ελληνική Εταιρεία Δερματοχειρουργικής
Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Α. Συγγρός (θεωρητικό μέρος) και στο Ανατομείο της Ιατρικής Σχολής Αθηνών (πρακτικό μέρος)
16 και 17 Φεβρουαρίου 2019
www.synthesispco.com/dermacourse2019