Εκδήλωση

19η Δερματολογική Διημερίδα
Δερματολογική Κλινική Νοσοκομείου «Α. Συγγρός» Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Αθήνα 13-14 Δεκεμβρίου 2019


19η Δερματολογική Διημερίδα
Δερματολογική Κλινική Νοσοκομείου «Α. Συγγρός»
Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Αθήνα 13-14 Δεκεμβρίου 2019