Πανελλήνιο Συνέδριο «Δερματικές Παθήσεις 2020: Παρελθόν, παρόν και μέλλον»

Πανελλήνιο Συνέδριο «Δερματικές Παθήσεις 2020: Παρελθόν, παρόν και μέλλον»


Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ε.Με.Δ.Α.Α.Π. με τίτλο «Δερματικές Παθήσεις 2020: Παρελθόν, παρόν και μέλλον» θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα (Αίγλη Ζαππείου), στις 3-6 Σεπτεμβρίου 2020.

Εκ Μέρους της Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας. www.edae.gr