2ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΛ.Ε.ΔΕ

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΛ.Ε.ΔΕ


Αγαπητοί Συνάδελφοι,
 
Το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΛ.Ε.ΔΕ θα πραγματοποιηθεί στην Κέρκυρα 24 έως 27 Σεπτεμβρίου 2020
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον ιστότοπο της Ελληνικής Εταιρείας Δερματοσκόπησης ( ΕΛ.Ε.ΔΕ.) που ακολουθεί: www.hds-dermoscopy.gr
 


Εκ Μέρους της Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας