Συνέδρια σχετικά με την Ε.Δ.Α.Ε


5ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗΣ

 Τόπος: 14-16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 Τηλέφωνο: 210 3634944

 Fax: 

 Email: dermoscopy2018@era.gr

 Web: http://dermoscopy-congress2018.com

 Ημερομηνία: 14.06.2018


14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας

 Τόπος: Αθήνα

 Τηλέφωνο: 

 Fax: 

 Email: 

 Web: 

 Ημερομηνία: 1.11.2018


24th World Congress of Dermatology

 Τόπος: 10-15 Iουνίου 2019, Μιλάνο, Ιταλία

 Τηλέφωνο: 

 Fax: 

 Email: 

 Web: http://www.wcd2019milan.org/

 Ημερομηνία: 10.06.2019