Συνέδρια σχετικά με την Ε.Δ.Α.Ε


9th World Congress of Melanoma & 14th International Congress of the Society for Melanoma Research

 Τόπος: Brisbane, Australia

 Τηλέφωνο: 

 Fax: 

 Email: 

 Web: http://www.edae.gr/pdf/WCM2017_CallForAbstracts.pdf

 Ημερομηνία: 18.10.2017


13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας

 Τόπος: Θεσσαλονίκη

 Τηλέφωνο: 

 Fax: 

 Email: 

 Web: 

 Ημερομηνία: 2.11.2017


Εαρινή Ημερίδα Ε.Δ.Α.Ε. 2018

 Τόπος: Θεσσαλονίκη

 Τηλέφωνο: 

 Fax: 

 Email: 

 Web: 

 Ημερομηνία: 31.03.2018


5ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗΣ

 Τόπος: 14-16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 Τηλέφωνο: 210 3634944

 Fax: 

 Email: dermoscopy2018@era.gr

 Web: http://dermoscopy-congress2018.com

 Ημερομηνία: 14.06.2018


14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας

 Τόπος: Αθήνα

 Τηλέφωνο: 

 Fax: 

 Email: 

 Web: 

 Ημερομηνία: 1.11.2018


24th World Congress of Dermatology

 Τόπος: 10-15 Iουνίου 2019, Μιλάνο, Ιταλία

 Τηλέφωνο: 

 Fax: 

 Email: 

 Web: http://www.wcd2019milan.org/

 Ημερομηνία: 10.06.2019