Συλλογικά Όργανα

Η ΕΔΑΕ είναι η κορυφαία επιστημονική εταιρεία (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), των Ελλήνων Δερματολόγων και Αφροδισιολόγων. Στόχοι της ΕΔΑΕ είναι οι εξής:

• Η μελέτη των Δερματικών και Αφροδισίων παθήσεων, για την καλύτερη πρόληψη και αντιμετώπισή τους.
• Η συνεχής επιμόρφωση και εκπαίδευση των Μελών της στη Δερματολογία – Αφροδισιολογία.
• Η προάσπιση του επιστημονικού αντικειμένου στη Δερματολογία και την Αφροδισιολογία.
• Η ενημέρωση της κοινής γνώμης γύρω από θέματα που αφορούν τις παθήσεις του δέρματος και των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων.

 

Διοικητικό Συμβούλιο 2019 - 2021

Δημήτριος Ρηγόπουλος

Πρόεδρος

Γεώργιος Κοντοχριστόπουλος

Αντιπρόεδρος

Ιωάννης Μπάρκης

Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Σγούρος

Ειδ. Γραμματέας

Δημήτριος Ιωαννίδης

Ταμίας

Χαράλαμπος Ζωγραφάκης

Μέλος

Νικόλαος Καλογερόπουλος

Μέλος

Παναγιώτης Κωστάκης

Μέλος

Παναγιώτης Γ. Σταυρόπουλος

Μέλος

Πρόεδρος: Κουμαντάκη Μαρία-Ελευθερία
Μέλος: Κουσκούκης Κωνσταντίνος
Μέλος: Σταυριανέας Νικόλαος

Πετρίδης Αθανάσιος
Παπακωνσταντής Μάρκος
Ζαραφωνίτης Γεώργιος