19/09/2018

Πώς θεραπεύεται η κνίδωση;

Η οξεία κνίδωση συνήθως με τη χρήση αντισταµινικών υποχωρεί σε λιγότερο από 12 εβδομάδες. Η χρόνια κνίδωση, όμως, μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από 6 μήνες. Πρώτα […]
19/09/2018

Πόσα είδη κνίδωσης υπάρχουν και που οφείλονται;

• Οξεία αλλεργική κνίδωση: Οφείλεται στην κινητοποίηση μιας αλλεργικής αντίδρασης μέσω της ανοσοσφαιρίνης IgE. Η οποία μπορεί να εμφανιστεί, σε κληρονομικώς προδιατεθειμένα (ατοπικά) άτομα ή να […]
19/09/2018

Τι είναι η κνίδωση ή ουρτικάρια;

Η Κνίδωση ή Ουρτικάρια (Urticaria) είναι δερματολογικό νόσημα που ανήκει στα λεγόμενα «Σχηματώδη Ερυθήματα». Κάθε μορφή κνίδωσης που διαρκεί λιγότερο από 12 εβδομάδες θεωρείται ότι ανήκει […]