Θεραπευτικά Πρωτόκολλα Ψωρίασης | Ενημερωτικό ΒίντεοΑπό την 1η Οκτωβρίου 2019 η εφαρμογή θεραπευτικού πρωτοκόλλου συνταγογράφησης για τη ψωρίαση θα είναι υποχρεωτική. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία δημιούργησε ένα εκπαιδευτικό βίντεο για την ενημέρωση των Δερματολόγων – Αφροδισιολόγων, το οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε στο κανάλι You Tube της ΕΔΑΕ:Εκ Μέρους της Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας.
www.edae.gr