Επιστολή Ε.Δ.Α.Ε. Υπόψη Προέδρου & Μελών του Δ.Σ. του Ι.Σ.Α.

Η Ελληνική Δερματολογική & Αφροδισιολογική Εταιρεία βρίσκεται πάντα στο πλευρό του Έλληνα Δερματολόγου, προασπίζοντας δυναμικά τα Δικαιώματα και τη Θέση του στη δύσκολη ελληνική πραγματικότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, έπειτα από σοβαρά κρούσματα παραβατικότητας εις βάρος της Ειδικότητας της Δερματολογίας & Αφροδισιολογίας, το Δ.Σ. της ΕΔΑΕ προχώρησε σε επιστολή προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Δ.Σ. του Ι.Σ.Α., εκφράζοντας ανησυχία για τη δημόσια υγεία.

Μπορείτε να διαβάσετε τη σχετική επιστολή στο αρχείο που ακολουθεί:
PDF

Εκ Μέρους της Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας.
www.edae.gr