Υποτροφίες ΕΔΑΕ για το 2020

Η Ελληνική Δερματολογική & Αφροδισιολογική Εταιρεία προκηρύσσει τις Υποτροφίες ΕΔΑΕ για το 2020.

Ενημερωθείτε σχετικά στο αρχείο που ακολουθεί και προχωρήστε στην υποβολή της αίτησής σας.
Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΔΑΕ 2020.pdf

Εκ Μέρους της Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας. www.edae.gr