Επιτυχία ΕΔΑΕ έναντι Ασφαλιστικής Εταιρείας

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι γνωστή Ασφαλιστική Εταιρία προέβη σε πλήρη απόσυρση της διαφημιστικής της καμπάνιας που έθιγε τα δικαιώματα των Δερματολόγων - Αφροδισιολόγων.

Στο πλευρό της Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας βρίσκεται και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, ο οποίος κινητοποιήθηκε ύστερα από τις αντιδράσεις και τις ενέργειες του Δ.Σ. της ΕΔΑΕ εναντίον της Ασφαλιστικής.

Το ΔΣ της ΕΔΑΕ δηλώνει κατηγορηματικά πως δεν αποδέχεται σε καμία περίπτωση δημόσιες ενέργειες που υποβαθμίζουν την επιστημονική υπόσταση και επαγγελματική θέση των μελών μας Δερματολόγων-Αφροδισιολόγων. 

Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε στο νέο section του www.edae.gr που θα έχουν πρόσβαση αποκλειστικά και μόνο τα Μελή της Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας.

Εκ Μέρους της Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας

www.edae.gr