Θέση Εργασίας στην Κύπρο

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
 
Το Νοσοκομείο Πάφου αναζητά Δερματολόγο - Αφροδισιολόγο
 
Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τη θέση στη δημοσίευση της Εφημερίδας της Κυπριακής Δημοκρατίας εδώ!
 
Εκ Μέρους της Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας.