Ανακοίνωση Π.Ι.Σ. για τα ιδιωτικά ιατρεία.

Αγαπητές / οι Συνάδελφοι,

Στο πλαίσιο αντιμετώπισης των εκτάκτων συνθηκών λόγω της επιδημίας από τον κορωνοϊό SARS-CoV-2, σας ενημερώνουμε για την απόφαση του Π.Ι.Σ. σχετικά με τα ιδιωτικά ιατρεία.

Παρακαλούµε όπως δοθεί η δέουσα προσοχή στις ακόλουθες οδηγίες.

Ευχόμαστε Καλή Δύναμη σε όλους. 

Η Ελληνική Δερματολογική & Αφροδισιολογική Εταρεία, θα βρίσκεται στο πλευρό σας κατά τη διάρκεια της κρίσιμης αυτής κατάστασης.

Με εκτίμηση,
Το ΔΣ της ΕΔΑΕ