Έναρξη λειτουργίας Άυλης Συνταγογράφησης

Αγαπητές/οι Συνάδελφοι,

Από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου τίθεται σε λειτουργία η διαδικασία της άυλης συνταγογράφησης στο Σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης. Το μέτρο θα ισχύει για χρονικό διάστημα 2 μηνών με στόχο τον περιορισμό της φυσικής επαφής ασθενών και ιατρών και τη διευκόλυνση των ασθενών λόγω του κινδύνου διασποράς του κοροναϊού. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να την έχει ζητήσει ο ασθενής (μετά συνεννόηση με εσάς).

Σύμφωνα με τη νέα διαδικασία, οι πολίτες πρέπει να επιλέξουν ότι επιθυμούν άυλη συνταγογράφηση. Για να γίνει αυτό, πρέπει να συνδεθούν στο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με τη χρήση των κωδικών Taxis και να δηλώσουν ότι επιθυμούν να λαμβάνουν ηλεκτρονικά τις συνταγές φαρμάκων που τους συνταγογραφούνται.

Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να δηλώσουν επίσης υποχρεωτικά τον τρόπο με τον οποίο θα λαμβάνουν τις ανωτέρω συνταγές, δηλαδή:

  • Είτε μέσω μηνύματος (sms) στο κινητό τους τηλέφωνο, καταχωρώντας τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου στο σύστημα,
  • Είτε και μέσω μηνύματος (email) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους, καταχωρώντας στο σύστημα τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου.

Έτσι, λοιπόν, για όσους πολίτες έχουν επιλέξει την άυλη συνταγογράφηση, τότε από τον ιατρό δεν απαιτείται εκτύπωση της συνταγής φαρμάκων, αλλά δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής παραλαβής της συνταγής τους μέσω μηνύματος στο κινητό τους  τηλέφωνο (sms) ή/και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τους (email).

Αντίστοιχα, ο φαρμακοποιός θα εκτελεί μία άυλη συνταγή, είτε εισάγοντας στο σύστημα το barcode της συνταγής, το οποίο έχει λάβει ο πολίτης στο κινητό του τηλέφωνο ή/και στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο, είτε με αναζήτηση της συνταγής του πολίτη εισάγοντας τον ΑΜΚΑ του.

Για την εκτέλεση άυλης συνταγής μέσω του ΑΜΚΑ του πολίτη, ο φαρμακοποιός πρέπει να εισάγει στο σύστημα τον κωδικό (one time password), που θα λάβει ο πολίτης στο κινητό του τηλέφωνο ή/και στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο και το οποίο θα πρέπει  να το γνωστοποιήσει στον φαρμακοποιό. Μόλις ο φαρμακοποιός  εισάγει τον κωδικό στο σύστημα, μπορεί να ανακτήσει και να εκτελέσει τη συνταγή.

πορείτε να δείτε αναλυτικά τα βήματα για την εκτέλεση της Άυλης Συνταγογράφησης στο PDF και το link που ακολουθούν:

Εκ Μέρους της Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας. 

ww.edae.gr