Τρόπος διάθεσης PLAQUENIL

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
 
Ακολουθεί ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο διάθεσης του PLAQUENIL.
 
Κατόπιν γνωμάτευσης του Επιστημονικού Συμβουλίου Εγκρίσεων (Ε.Σ.Ε.) του ΕΟΦ, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Πρόεδρο του Οργανισμού, ο τρόπος διάθεσης του προϊόντος  PLAQUENIL ορίζεται με «Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό. Ιατρική συνταγή φυλασσόμενη επί διετία».

Επισκεφθείτε τη σελίδα του ΕΟΦ για περισσότερες διευκρινίσεις.
 

Εκ Μέρους της Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας. 

ww.edae.gr