Αίτηση για μάσκες προσώπου και γάντια.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
 
Στο πλαίσιο των ενεργειών για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορωνοιού, η Διοίκηση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, έχει εξασφαλίσει, από την Περιφέρεια Αττικής, προφυλακτικές μάσκες προσώπου και γάντια, προς διάθεση σε συναδέλφους ελευθεροεπαγγελματίες που διατηρούν ιδιωτικό ιατρείο και δεν μπορούν να βρούν τέτοια υλικά στην αγορά.

Όσοι συνάδελφοι ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία, παρακαλούνται να συμπληρώσουν την φόρμα αίτησης εδώ.

Εκ Μέρους της Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας. 

ww.edae.gr