Οδηγίες Διαχείρισης Λοίμωξης από Κορονοϊό SARS-CoV-2 στο εργασιακό περιβάλλον

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
 
Στην κρίσιμη και δύσκολη περίοδο που διανύει η χώρα μας, αλλά και καθένας ξεχωριστά, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τους σωστούς τρόπους διαχείρισης της λοίμωξης από Κορονοϊό SARS-CoV-2 στο εργασιακό περιβάλλον και την καθημερινότητά μας.
 
Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά στο πολύ ενδιαφέρον κείμενο που ακολουθεί εδώ . 
Οι οδηγίες ανανεώνονται ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας και τις νέες υπουργικές αποφάσεις και συστάσεις των ειδικών.

Εκ Μέρους της Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας. 

ww.edae.gr