Υποχρεώσεις συνταγογραφούντων ιατρών.

Ημερομηνία: 16/04/2020
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ακολουθούν οι "Υποχρεώσεις πιστοποιημένων ιατρών στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης" από τον Π.Ι.Σ.
Δείτε εδώ την ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Εκ Μέρους της Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας.
ww.edae.gr