Ομάδες πληθυσμού με αυξημένο κίνδυνο για σοβαρή νόσηση με Covid-19.

Ημερομηνία: 16/04/2020
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα τα στοιχεία για τις "Ομάδες πληθυσμού με αυξημένο κίνδυνο για σοβαρή νόσηση με Covid-19".Παρακαλούμε να αποδοθεί η δέουσα προσοχή!
Δείτε εδώ το έγγραφο

Εκ Μέρους της Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας.
ww.edae.gr