Συστάσεις Π.Ι.Σ για την εξ αποστάσεως παροχή ιατρικών υπηρεσιών.

Ημερομηνία: 16/04/2020
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ακολουθούν οι συστάσεις από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ) για την εξ αποστάσεως παροχή ιατρικών υπηρεσιών. Παρακαλούμε για τη δέουσα προσοσχή σας.
Δείτε εδώ την ανακοίνωση

Εκ Μέρους της Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας.
ww.edae.gr