Οδηγίες για τη Λειτουργία Ιδιωτικών Ιατρείων & Εργαστηρίων

Ημερομηνία: 27/04/2020
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Κανονικά λειτουργούν τα ιδιωτικά ιατρεία και εργαστήρια σε όλη τη χώρα . Ήδη από τη Μεγάλη Εβδομάδα, όλα τα ιδιωτικά ιατρεία επανήλθαν στη λειτουργία τους, μετά από περίπου τέσσερις εβδομάδες που εξυπηρετούσαν μόνο τα επείγοντα περιστατικά.

Ακολουθούν οι "Οδηγίες για τη Λειτουργία Ιδιωτικών Ιατρείων & Εργαστηρίων" από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ.). Παρακαλούμε όπως διαβάσετε τις οδηγίες προσεκτικά.

Δείτε εδώ τις Οδηγίες

Εκ Μέρους της Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας.