Οδηγίες ΕΔΑΕ για τη λειτουργία των Ιδιωτικών Ιατρείων.

Ημερομηνία: 28/04/2020
Αγαπητά μέλη,

Μετά από μια δύσκολη περίοδο με περιορισμένη δραστηριότητα καλούμαστε να επανέλθουμε σταδιακά και με προσοχή στην κανονική λειτουργία των ιατρείων μας.

Λαμβάνοντας υπ’όψιν τις δημοσιευμένες εθνικές οδηγίες (ΕΟΔΥ, ΠΙΣ, κατά τόπους ιατρικοί σύλλογοι) καθώς επίσης και τις αντίστοιχες διεθνείς συστάσεις (EADV , AAD, BAD, WHO, CDC κ.λπ.) η Ελληνική Δερματολογική & Αφροδισιολογική Εταιρεία προτείνει τα εξής βήματα για την ορθή διαχείριση των ασθενών μας:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ

• Κρίνεται απαραίτητη η λήψη σύντομου ιστορικού για τυχόν ύπαρξη σημείων ή συμπτωμάτων ιογενούς συνδρομής (π.χ. πυρετός, βήχας, καταρροή κ.λπ.). Σε αυτή την περίπτωση συστήνεται η παραπομπή του ασθενούς σε ιατρό άλλης ειδικότητας (βλ. Παθολόγο, Γενικό Ιατρό κ.λπ.).

• Προτείνεται ο προγραμματισμός των ιατρικών επισκέψεων (ραντεβού) ανά 30 λεπτά.

• Ο ασθενής ιδανικά θα πρέπει να προσέρχεται χωρίς συνοδό, ώστε να μη δημιουργείται συνωστισμός στο χώρο αναμονής. Σε περίπτωση ανάγκης (παιδί, ηλικιωμένος κ.λπ.) προτείνεται η συνοδεία ενός μόνο ατόμου.

• Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική κατά την προσέλευση ασθενών και συνοδών. Σε περίπτωση που ο ασθενής και ο συνοδός του δεν φέρουν, τότε πρέπει το ιατρείο να τους προμηθεύσει μάσκα για τη μέγιστη ασφάλεια όλων (ιατρού, προσωπικού, ασθενών).

• Κάθε άτομο που εισέρχεται στο ιατρείο θα πρέπει να κάνει χρήση απολυμαντικού διαλύματος ή γέλης χεριών που θα βρίσκεται σε ορατό σημείο στην είσοδο του ιατρείου. Εξυπακούεται πως η εφαρμογή πρέπει να επαναλάμβανεται και μετά την εξέταση ή την ιατρική πράξη (επεμβατική, αισθητική κ.ο.κ).

• Σε περίπτωση που ο ασθενής προσέλθει με γάντια, τότε αυτά καλό θα είναι να απορρίπτονται σε κάδο απορριμάτων και να γίνεται απολύμανση χεριών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΑΝΑΜΟΝΗΣ, ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

• Ο χώρος αναμονής πρέπει να έχει ιδανικά έως 1 (ένα) άτομο μεταξύ των ραντεβού. Κατόπιν αυτού προτείνεται η επισήμανση στον ασθενή κατά τον προγραμματισμό της επίσκεψης να προσέρχεται στην ακριβή ώρα του ραντεβού (όχι νωρίτερα ή καθυστερημένα).

• Περιοδικά, εφημερίδες, φυλλάδια κ.λπ. πρέπει να έχουν απομακρυνθεί από το χώρο.

• Μεταξύ των ραντεβού πρέπει να γίνεται κατάλληλος αερισμός των χώρων και απολύμανση των επιφανειών με εγκεκριμένα διαλύματα ή υγρά μαντίλια επιφανειών (αλκοολούχα >70%, χλωρίνη κ.λπ.). Ενδεικτικά ακολουθεί μια λίστα από προτεινόμενες ουσίες από την Αμερικάνικη Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος (ΕΡΑ) https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2

• Στο WC των ασθενών προτείνεται η απομάκρυνση οικιακών πετσετών και η αντικατάσταση τους με χάρτινες χειροπετσέτες μιας χρήσης.

• Ιδιαίτερη βάση δίνεται και στον τακτικό, συνήθη καθαρισμό των χώρων του ιατρείου.

• Η ΕΔΑΕ εκφράζει επιφύλαξη για άλλα μέσα απολύμανσης και προστασίας στους χώρους των ιατρείων (π.χ. χρήση λαμπτήρων υπεριώδους ακτινοβολίας) καθώς η χρήση αυτών δεν είναι επίσημα εγκεκριμένη ακόμα για την καθημερινή λειτουργία των ιατρείων και μπορεί να ενέχονται κίνδυνοι σχετιζόμενοι με την ασφάλεια ιατρικού και βοηθητικού προσωπικού.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

• Υποχρεωτικά ιατροί και λοιπό προσωπικό (νοσηλεύτριες, αισθητικοί, γραμματείς) πρέπει να φέρουν χειρουργική μάσκα σε όλο το ωράριο εργασίας. Με την παρέλευση του χρόνου εργασίας και μετά την αποχώρηση από το ιατρείο η μάσκα πρέπει να απορρίπτεται σε κάδο απορριμάτων.

• Η χρήση κοινής χειρουργικής μάσκας κρίνεται επαρκής κατά την απλή ιατρική εξέταση από το Δερματολόγο. Ωστόσο, για ιατρικές πράξεις που απαιτούν πολύ στενή επαφή με τον ασθενή (π.χ. Laserεφαρμογές, ενέσιμες θεραπείες κ.λπ.) ο ιατρός μπορεί να χρησιμοποεί και επιπλέον μέτρα προστασίας κρίνοντας κατά περίπτωση (μάσκες FFP2, ασπίδα-κάλυπτρο προσώπου κ.λπ.).

• Σε περίπτωση εξέτασης άλλης ανατομικής περιοχής εκτός προσώπου ο ασθενής οφείλει να φορά σταθερά τη μάσκα του. Αν εξετάζεται το δέρμα του πρόσωπου ή γίνεται άλλη ιατρική πράξη σε αυτή τη θέση, τότε μόνο ο ασθενής μπορεί να αφαιρεί για λίγο τη μάσκα του.

• Κάθε ιατρικό, εξεταστικό εργαλείο πρέπει να απολυμαίνεται μεταξύ της εξέτασης των ασθενών, π.χ. δερματοσκόπια, εξεταστικοί φακοί κ.ο.κ.

• Ο Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος οφείλει να φορά γάντια κατά την εξέταση του κάθε ασθενούς.

• Ιατροί και προσωπικό πρέπει να μην φέρουν δακτυλίδια, βραχιόλια κ.λπ. κατά τις ώρες εργασίας στο ιατρείο.

• Σύμφωνα με τη γνωστή μέχρι σήμερα βιβλιογραφία οι εφαρμογές ιατρικών Laser και άλλων πηγών φωτός (π.χ. αλεξανδρίτης, CO2, IPL κ.λπ.) δεν αυξάνουν τη μεταδοτικότητα ιών του αναπνευστικού ή άλλων λοιμωδών παραγόντων, όταν εφαρμόζονται οι κατάλληλοι κανόνες (βλ. εξαερισμός χώρου, σωλήνες εξαερισμού, αντισηψία δέρματος και επιφανειών κ.ο.κ). https://www.eadv.org/cms-admin/showfile/5_Office-based%20operation%20during%20COVID-19%20pandemic.pdf

• Στο χώρου του γραφείου πρέπει να διατηρείται η απόσταση των 2 μέτρων μεταξύ ιατρού και ασθενών.

• Αποτελεί υποχρέωση της/του ιατρού να εκπαιδεύσει το προσωπικό στην ορθή χρήση μάσκας, στον κατάλληλο τρόπο απολύμανσης επιφανειών και στην τήρηση του μέτρου για τον αερισμό του χώρου και των λοιπών κανόνων.

Οι παραπάνω οδηγίες είναι ενδεικτικές για την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία των ιατρείων μας κατά το πρώτο διάστημα αυτής της φάσης της πανδημίας COVID-19. Ανάλογα με τις εξελίξεις οι οδηγίες αυτές θα επικαιροποιούνται. H ΕΔΑΕ συνιστά επιμέλεια, ψυχραιμία, μέτρο και καθαρή κλινική σκέψη στους Δερματολόγους – Αφροδισιολόγους για την εφαρμογή και τήρηση των μέτρων προστασίας. Δεν ξεχνάμε να δίνουμε οδηγίες για κατάλληλη φροντίδα του δέρματος στους ασθενείς μας και στο προσωπικό μας.

Με εκτίμηση,

Δ.Σ. ΕΔΑΕ