Οδηγίες για την αντιμετώπιση ασθενών με ΣΜΝ.

Ημερομηνία: 29/04/2020
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ακολουθούν κάποιες πολύ σημαντικές οδηγίες για την αντιμετώπιση ασθενών με σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (εκτός HIV Λοίμωξης) στο Δερματολογικό – Αφροδισιολογικό Ιατρείο κατά την περίοδο της σταδιακής επιστροφής στην κανονική λειτουργία των ιατρείων μας και της κοινωνίας.

  • Για την εξέταση ασθενούς με πιθανό σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα (ΣΜΝ) ακολουθούνται όλοι οι κανόνες για την εξέταση των ασθενών με λοιπά δερματολογικά νοσήματα.
  • Τα ΣΜΝ (εκτός της HIV λοίμωξης) δεν καθιστούν τους ασθενείς ευπαθείς ομάδες για COVID-19.
  • Για την εξέταση της πρωκτογεννητικής περιοχής, ζητούμε από τον ασθενή να γυρίσει το κεφάλι του μακριά από εμάς και να μη μιλάει για όσο χρόνο διαρκεί η εξέταση.
  • Για τις ενδομυικές ενέσεις πενικιλλίνης, ζητούμε από τον ασθενή να ξαπλώσει μπρούμυτα με το κεφάλι του στραμμένο αντίθετα από τη δική μας θέση και να μη μιλάει.
  • Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για πιθανή διασπορά του SARS-CoV-2 από επεμβάσεις (κρυοθεραπεία, διαθερμοπηξία, laser) για την αντιμετώπιση των κονδυλωμάτων.
  • Επειδή οι ανωτέρω επεμβάσεις προϋποθέτουν μικρή απόσταση από τον ασθενή, εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί τοπική αγωγή με ποδοφυλλοτοξίνη, ιμικουιμόδη, σινεκατεχίνες. Στην περίπτωση αυτή, δεν ξεχνάμε να ενημερώνουμε τον ασθενή για την τοπική αντίδραση που μπορεί να προκύψει από τις αγωγές αυτές.

Υπεύθυνη Σύνταξης: Ηλέκτρα Νικολαΐδου, Επ. Καθηγήτρια Δερµατολογίας ΕΚΠΑ Νοσ. «Α. Συγγρός».

Εκ Μέρους της Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας.

ww.edae.gr