Επιστολή Π.Ι.Σ. για την Αναπροσαρμογή του Τρόπου Λειτουργίας.

Ημερομηνία: 04/06/2020
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με κάποιες πολύ σημαντικές οδηγίες από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ.) στο πλαίσιο της αναπροσαρμογής του τρόπου λιετουργίας μας μετά τις 4 Μαΐου 2020.

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά την επιστολή που ακολουθεί:

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΙΣ ΠΡΟΣ Ι.Σ._30.04.2020


Εκ Μέρους της Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας.

ww.edae.gr