Ενημέρωση για την ανάγκη έγκαιρης διάγνωσης & θεραπείας κρουσμάτων ελονοσίας.

Ημερομηνία: 08/06/2020
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Εν όψει της περιόδου κυκλοφορίας των κουνουπιών 2020, έχει τεράστια σημασία η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση / θεραπεία όλων των κρουσμάτων ελονοσίας.

Στο πλαίσιο αυτό, ακολουθεί η "Ενημέρωση των Επαγγελματιών Υγείας για την ανάγκη έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας κρουσμάτων ελονοσίας" , σύμφωνα με την σχετική επιστολή του Εθνικού Οργανισμού Υγείας [ΕΟΔΥ].


ΕΞΕ - ΚΠ - 9492 - 2020 - «Ενημέρωση επαγγελματιών υγείας για την ανάγκη έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας κρουσμάτων ελονοσίας, Μάιος 2020»


Εκ Μέρους της Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας.

ww.edae.gr