Ενημέρωση Π.Ι.Σ. προς Ιατρικές Εταιρείες & Επαγγελματικές Ενώσεις.

Ημερομηνία: 20/06/2020
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Καθώς σταδιακά μπαίνουμε στη νέα κανονικότητα παρακαλούμε να ενημερωθείτε για τα παρακάτω θέματα, όπως αναπτύσσονται αναλυτικά στις επιστολές του Π.Ι.Σ.


- ΑΠ 5679_ΠΙΣ ΠΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ_ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
- Διευκρινιστικές Οδηγίες περί της συμπλήρωσης του εντύπου «Ιατρικό Ιστορικό για αθλητές/ τριες, αθλούμενους/ες και τεχνικό προσωπικό πριν την έναρξη των προπονήσεων σε οργανωμένες δημόσιες και ιδιωτικές αθλητικές εγκαταστάσεις.
- έντυπο_ιατρικού_ιστορικού_αθλούμενου_ης_και_τεχνικού_προσωπικού
- ΙΑΤΡΙΚΗ_ΒΕΒΑΙΩΣΗ_v5


Εκ Μέρους της Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας.

ww.edae.gr