Ενημέρωση για το προϊόν Plaquenil (θειϊκή υδροξυχλωροκίνη).

Ημερομηνία: 29/05/2020
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Ακολουθεί αναλυτική ενημέρωση σχετικά με το προϊόν Plaquenil ( θειϊκή υδροξυχλωροκίνη) για την εκτός ένδειξης χρήση στα πλαίσια της COVID-19 και τους σχετικούς κινδύνους. Επιπλέον της Επιστολής, μπορείτε να μελετήσετε και την Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος (ΠΧΠ).

Ενημέρωση για την εκτός ένδειξης χρήση της θειϊκής υδροξυχλωροκίνης [Plaquenil®] στα πλαίσια της COVID-19 και τους σχετικούς κινδύνους
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ TOY ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εκ Μέρους της Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας.

ww.edae.gr