Διαδικτυακή Ημερίδα ΙΣΑ - Υγειονομικά πρωτόκολλα ξενοδοχείων & μέτρα προστασίας.

Ημερομηνία: 24/06/2020
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διοργανώνει διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα: " Υγειονομικά πρωτόκολλα ξενοδοχείων και μέτρα προστασίας των τουριστών και των εργαζομένων".
Ακολουθεί αναλυτικά η πρόσκληση:


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Εκ Μέρους της Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας.

ww.edae.gr