Ενημέρωση Υπουργείου Υγείας για τη χρήση μάσκας.

Ημερομηνία: 24/08/2020
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η πανδημία του COVID-19 παραμένει σε εξέλιξη και για αυτόν τον λόγο οφείλουμε να συνεχίσουμε να τηρούμε με προσοχή τα μέτρα πρόληψης και προστασίας, ώστε να μειώσουμε τη διασπορά του ιού.

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την ενημέρωση από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Υγιεινής, Γεν. Διεύθυνση Δημ. Υγείας και Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας, αναφορικά με τη χρήση μάσκας, παρακάτω:


6516_ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ_49527_ΧΡΗΣΗ_ΜΑΣΚΑΣ

Ακολουθεί και το αντίστοιχο βίντεο για τη σωστή χρήση της μάσκας:


Εκ Μέρους της Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας.

ww.edae.gr