Θέση ειδικού δερματολόγου-αφροδισιολόγου στην Κύπρο.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ακολουθεί ανακοίνωση για κενή θέση ειδικού δερματολόγου-αφροδισιολόγου σε ιατρείο στην Λάρνακα-Κύπρο.

Θέση Εργασίας για Ειδικό Δερματολόγο

Καλή Επιτυχία.

Εκ Μέρους της Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας.

ww.edae.gr