Κοινωνικό Μήνυμα Π.Ι.Σ για τον Covid-19

Ημερομηνία: 05/10/2020
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η προσφορά των Ελλήνων ιατρών στην αντιμετώπιση της πανδημίας στη χώρα μας, αναδεικνύεται μέσω του spot με κοινωνικό μήνυμα που δημιούργησε ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. Σε αυτό αναδεικνύεται η μοναδική σχέση των πολιτών με τους ιατρούς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, τους νοσοκομειακούς και αυτούς που δραστηριοποιούνται στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Εξάλλου, αναδεικνύεται η ζωτικής σημασίας χρήση της μάσκας από όλους, ώστε να ανακόψουμε την κυκλοφορία του Sars-Cov-2.

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε το κοινωνικό μήνυμα του Π.Ι.Σ. για την πανδημία, και να διαβάσετε την σχετική ανακοίνωση.

Δελτίο Τύπου

Εκ Μέρους της Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας.
ww.edae.gr