Διαχείριση ασθενών με λοίμωξη covid-19

Ημερομηνία: 18/11/2020
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Στη συγκεκριμένη ανακοίνωση θα βρείτε αναλυτικά τις οδηγίες και τον ειδικό αλγόριθμο για τη διαχείριση ασθενών με λοίμωξη covid-19.

**** Οδηγίες 1 - Οδηγίες 2 *****


Εκ Μέρους της Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας.
www.edae.gr