Διημερίδα Ελληνικής Εταιρείας Ψηφιακής Ιατρικής.

Ημερομηνία: 20/11/2020
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τη διαδικτυακή εκδήλωση της Ελληνικής Εταιρείας Ψηφιακής Ιατρικής, στις 20 και 21 Νοεμβρίου 2020. Στη Διημερίδα αυτή θα απολαύσετε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα Ψηφιακής Ιατρικής.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε το σύνδεσμο που ακολουθεί: congressworld.gr/event/digihealth-diimerida-2020/

Εκ Μέρους της Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας.
www.edae.gr