Παρενέργειες της διατίμησης ιατρικών πράξεων.

Ημερομηνία: 30/11/2020
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ακολουθεί η διατίμηση των ιατρικών πράξεων που ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο πλαίσιο της πανδημίας.

**** Αρχείο Ανακοίνωσης ****

Εκ Μέρους της Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας.
www.edae.gr