Επικαιροποιημένο εισαγωγικό σημείωμα Θ.Π. Ψωρίασης.

Ημερομηνία: 09/12/2020
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ακολουθεί το επικαιροποιημένο εισαγωγικό σημείωμα Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων Ψωρίασης.

***** Δείτε εδώ το ΣΗΜΕΙΩΜΑ *****

Επιστημονική Ομάδα Εργασίας Ψωρίασης:

Δ. Ρηγόπουλος, Συντονιστής

Τ. Ανθόπουλος

Γ. Κοντοχριστόπουλος

Μ. Παπουτσάκη

Εκ Μέρους της Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας.
www.edae.gr